Verksamhet

Flyttningar
Fullständig flyttservice
• Bohag
• Kontor
• Företag

Magasinering

Specialitet
Flyttning av flyglar och instrument,
antika möbler, konst.

Våra flyttningsuppdrag utförs enligt:

• Bohag 2000 Allmäna bestämmelser för   bohagsflyttning.

• Kontor 2003 Allmäna bestämmelser för flyttning   av kontorsinventarier.

• Godstransporter Allåk 86 CMR.

Vid förfrågan lämnar vi offert och prisuppgift samt information och råd inför flyttningen.