Företaget med förankring i Ängelholms- och Bjärebygden sedan 1945

Engelholms Transportcentral AB
Vejbystrandsvägen 187
260 83 VEJBYSTRAND
Tel 0431-45 37 90
info@engelholmstransportcentral.se
Mårthen 0708-45 72 71
marthen@engelholmstransportcentral.se
KullaFlytt - www.kullaflytt.se
Tel 042- 24 27 90
• Medlem i Sveriges Åkeriföretag
• Avtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund
• Försäkringar Trygg Hansa enligt Bohag 2000
• Trafiktillstånd
• F-skatt