Miljöanpassade fordon
För att våra uppdrag ska utföras på ett för miljön bästa möjliga sätt är det vår policy att använda fordon, vilka är godkända att köra i miljözoner, har bästa avgasrening, minsta drivmedelsförbrukning och med optimalt utnyttjande av lastutrymme. Fordonen är utrustade med värme i skåpen.